คำแนะนำ

การตรวจพิสูจน์ ความเป็นบิดา-มารดา

ตรวจพิสูจน์เพื่อความสบายใจส่วนบุคคล หรือผลการตรวจดีเอ็นเอ สามารถนำไปเป็นหลักฐานใช้ในการยืนยันบุตร เพือทำเรื่องเกี่ยวกับวีซ่า

ตรวจดีเอ็นเอหาความสัมพันธ์ปู่-ย่า และหลาน

เราสามารถตรวจสอบหาความสัมพันธ์ของหลานและปู่-ย่าได้ ในกรณีที่พ่อของเด็กเสียชีวิตไปแล้ว หรือไม่สามารถเข้ามาทำการตรวจสอบได้

การตรวจพิสูจน์กรุ๊ปเลือดโดย ไม่ต้องเจาะเลือด

เราสามารถตรวจสอบกรุ๊ปเลือดได้โดยที่ไม่ต้องเจาะเลือดให้เจ็บตัว โดยกรุ๊ปเลือดนี้เราสามารถวิเคราะห์หาได้จาก เซลล์ที่ได้จากการเก็บตัวอย่างง่าย ๆ

วิดีโอแนะนำการตรวจ DNA

Laboratory Partners